Lata 65

Lata 65 czyli Bunt staruszków

Bunt staruszków – czyli uwaga na babcie ze sprejem.

Lata 65 to w skrócie „Urban Art Workshop for Seniors” czyli „Warsztaty sztuki miejskiej dla seniorów”. Całość odbywa się w Lizbonie, w Portugalii. Warsztaty organizowane są przez Cowork Lisboa we współpracy z Wool – Covilhã Urban Art Festival.
Celem inicjatywy jest aktywizowanie osób starszych. Organizatorzy chcą udowodnić, że starość to wyłącznie stan ducha więc można skutecznie jej unikać. Zdjęcia prezentują osoby starsze, które bawią się jak dzieci. To idealny przykład na poparcie prawdziwości postawionej tezy.

Źródło: Lata 65

Lata 65Lata 65Lata 65Lata 65Lata 65 Lata 65Lata 65Lata 65 Lata 65Lata 65Lata 65Lata 65Lata 65Lata 65 Lata 65Lata 65Lata 65Lata 65Lata 65Lata 65Lata 65 czyli Bunt staruszków

Reklama B3

Zgłoś się do TBPI 2020 | YOUNG!

Opublikuj swoje prace w The Best Polish Illustrators!
Zdobądź stypendium za projekt okładki TBPI 2020 | YOUNG